Arteriovenöz malformasyon, beyindeki atar damar ve toplar damarlar arasında, normalde olmaması gereken bir takım bağlantıların olması durumuna denir. Bu durum doğuştan olan bir bozukluktur. Arteriovenöz malformasyonların nedeni bilinmemektedir.

Herhangi bir istenmeyen durum ortaya çıkmadıkça Arteriovenöz malformasyonların genellikle herhangi bir belirti ve bulgusu olmaz. Olabilecek en kötü durum Arteriovenöz malformasyonların birden yırtılması ve beyin içine kanama olmasıdır. Buna beyin kanaması adı verilir. Bunun sonucunda da inme belirti ve bulguları ortaya çıkar.

Arteriovenöz malformasyonlu hastaların yarısından çoğunda beyin kanaması ilk bulgu olarak ortaya çıkar. Kanamanın yerinde ve ciddiyetine göre bu durum çok ciddi sekellere ya da ölüme yol açabilir. Arteriovenöz malformasyonu olan bir kişide kanama gelişmesi riski yılda %2-4 arasındadır.

En sık görülen belirti ve bulgular şunlardır: başağrısı (ani başlayan, tek bir yerde veya her yerde, bazen migren ağrısına benzeyen), başağrısıyla birlikte olan kusma, görme bozuklukları (görmede azalma, çift görme, bulanık görme), havale geçirme, vücudun herhangi bir yerinde kas güçsüzlüğü, bilinç değişiklikleri (uykuya eğilim, kafa karışıklığı, yer-kişi-zaman isimlerini karıştırma, sinirlilik), ense sertliği. Bunların yanı sıra şu bulgular da ortaya çıkabilir: konuşma bozukluğu, koku almada bozukluk, bayılma, hareket bozukluğu, yüz felci, ani göz kapağı düşmesi, baş dönmesi.

Arteriovenöz malformasyonların tanısı nasıl konur?

Tam bir fizik ve nörolojik muayenenin arkasından CT, beyin anjiografisi, veya MRI arteriovenöz malformasyon tanısı koymaya yardımcı olur. Eğer hasta havale geçiriyorsa hekim EEG yapabilir.

Arteriovenöz malformasyonlardaki tedavi seçenekleri nelerdir?

Kanayan bir arteriovenöz malformasyon tıbbi bir acil durumdur ve hastanın acilen hastaneye yatırılmasını gerktirir. Tedavinin amacı kanamanın durdurulması, havalenin önlenmesi ve mümkünse AVM’nin ortadan kaldırılmasıdır.

Tedavi olarak genellikle açık beyin ameliyatı en köklü çözümdür, endovasküler yay uygulaması veya radyocerrahi girişim uygulanır. Bazı durumlarda bu tedavi yaklaşımlarının karışımı kullanılır.

 

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.