Beyin tümörü (beyin uru) vücudun diğer yerlerindeki tümörler gibi hücrelerin anormal kontrol dışı çoğalması nedeniyle oluşan beyin dokusu içerisindeki kitlelerdir.  Diğer kanserlerde olduğu gibi bunların da selim (iyi huylu) ve habis (kötü huylu) olmak üzere tipleri vardır.

İyi huylu tümörlere herhangi bir şey yapılmasına gerek yok çünkü iyi huylu demek doğru değildir. İyi huylu tümör ameliyatla bir kez tam olarak çıkartıldığında bir daha oluşmayan ve hastanın hayatının tamamen kurtulduğu tümör tipleridir.

Kötü huylu tümörler ise yapılan cerrahi tedavinin kalitesine göre yaşam süresinin çok uzatılabildiği ama gene de en nihayetinde her şeye rağmen tekrarlayan tümörlerdir.

 

Sabah uyandığında meydana gelen baş ağrısını bulantı ve kusma takip ediyorsa…

 

Beyin tümörlerinin çok geniş ve çeşitli belirtileri vardır. Baş ağrısı hastaların yaklaşık yarısında mevcuttur, diğer yarısında kocaman beyin tümörü olmasına rağmen hiç baş ağrısı olmayabilir. Beyin tümörüne bağlı baş ağrısı çok çeşitli olabileceği gibi genellikle sabah uyandığımızda şiddetli ağrı ve takip eden bulantı ve kusma ile karakterizedir.  Tümör beyinin hangi fonksiyonel alanına yerleştiyse o bölgeye ait belirti verecektir; örneğin işitme ve konuşma merkezinde bir tümör konuşmayı ve işitmeyi bozar. Görme merkezindeki bir tümör görmeyle ilgili belirtiler verir. Vücudumuzu hareket ettiren motor saha dediğimiz alandaki bir tümör felçle karşımıza çıkabilir. Bunun dışında o güne kadar hiç nöbet hikayesi olmayan bir hastada ani epilepsi (sara) nöbeti gene sık rastladığımız bulgulardandır.

 

Ölüm Oranları…

 

Her yıl her 100 bin kişiden yaklaşık 4 - 5’i beyin tümörü nedeniyle ölmektedir. Her yıl 100 bin kişiden yaklaşık 14’ü beyin tümörüne yakalanmaktadır. Yeni doğandan tutun seksenli yaşlara kadar herkes de beyin tümörü görülebilmektedir. Çocukluk yaş grubunda genellikle habis tümörler görüldüğünden daha tehlikelidir. Erken tanı her kanserde olduğu gibi beyin tümörlerinde de önemlidir, çünkü tedavi erken safhada daha kolaydır. Maalesef beyin tümörlerinin kötü huylu olanları genellikle hiç belirti vermeden hızla büyüdükleri için hastalar genellikle geç safhalarda karşımıza çıkmaktadır. Teşhis ancak beyin MR ya da tomografi ile görüntüleme sonrası konulabilmektedir. Oluşum nedeni diğer kanserlerde olduğu gibi tam bilinmemekle beraber özellikle ionize radyasyon (atom reaktörlerinin patlaması, çok sık röntgen ışınlarına maruz kalmak neticesinde) başlıca sorumludur.  Vücut için kanserojen olarak bilinen tüm kimyasallar da beyin tümörleri için sorumlu nedenler arasındadır (tekstil boyaları-vinil cylorid, salamura gıdalar, kurutulmuş etler vs). Yeni doğanlarda da beyin tümörü görülebilmektedir hatta bunlar anne karnındayken oluşabilmektedir. Nedeni yukarıda saydığımız nedenlere annenin gebeyken maruz kalmasıdır.

Teknolojik cihazların cep telefonu gibi beyin tümörüne yol açtığı şeklinde kanıtlanmış bir bilimsel çalışma ise yoktur.

 

Beynimizin ön lobu (frontal bölge) kişilik yapımızı ve psikolojik yapımızla alakalı bir merkezdir. Bu bölgeyi tutan tümörlerde kişilik yapısında ani değişiklikler (depresyon ya da manik davranışlar) sıklıkla gördüğümüz bulgulardır.

 

Beyin tümörleri hakkında doğru bilinen yanlışlar…

 

-         Beyin tümörleri mutlaka baş ağrısı yapar yaklaşımı yanlıştır çünkü hastaların yarısında hiç baş ağrısı yoktur.

-         İyi huylu tümörlerde tedaviye gerek yoktur ya da ameliyata gerek yoktur yaklaşımı yanlıştır. Tam aksine bu iyi huylu tümörler tedaviyle hastanın hayatının kurtulduğu ve bir daha çıkmayan tümörlerdir. Dolayısıyla mükemmel cerrahi, tecrübe tam donanımlı ekipman bunların tedavisinde en önemli faktördür. Çünkü iyi huylu tümör de eğer tedavi edilmezse büyür, hayatı tehdit eder ve sonunda öldürür.

-          Kötü huylu tümörlerde yaşam süresini en çok uzatan faktör iyi cerrahidir ve gene hekimin tecrübesi ve becerisi ön plana çıkar. Beyin tümörlerinde artık cerrahi tedaviye gerek yoktur Gamma Knife (gama bıçağı), Cyber Knife gibi yöntemler hastayı tedavi eder yaklaşımı son derece yanlış bir bilgidir. Bu yöntemler ancak çok sınırlı farklı tipteki bazı tümörlerde iyi yapılmış bir cerrahi tedaviye yardımcı yöntemlerdir, tek başlarına tedavi yöntemi olarak kullanılamazlar. Buna ek olarak beyin tümörlerinin çok büyük bir bölümünde hiçbir etkileri maalesef yoktur.

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.