-         Beyin tümörleri mutlaka baş ağrısı yapar yaklaşımı yanlıştır çünkü hastaların yarısında hiç baş ağrısı yoktur.

-         İyi huylu tümörlerde tedaviye gerek yoktur ya da ameliyata gerek yoktur yaklaşımı yanlıştır. Tam aksine bu iyi huylu tümörler tedaviyle hastanın hayatının kurtulduğu ve bir daha çıkmayan tümörlerdir. Dolayısıyla mükemmel cerrahi, tecrübe tam donanımlı ekipman bunların tedavisinde en önemli faktördür. Çünkü iyi huylu tümör de eğer tedavi edilmezse büyür, hayatı tehdit eder ve sonunda öldürür.

-          Kötü huylu tümörlerde yaşam süresini en çok uzatan faktör iyi cerrahidir ve gene hekimin tecrübesi ve becerisi ön plana çıkar. Beyin tümörlerinde artık cerrahi tedaviye gerek yoktur Gamma Knife (gama bıçağı), Cyber Knife gibi yöntemler hastayı tedavi eder yaklaşımı son derece yanlış bir bilgidir. Bu yöntemler ancak çok sınırlı farklı tipteki bazı tümörlerde iyi yapılmış bir cerrahi tedaviye yardımcı yöntemlerdir, tek başlarına tedavi yöntemi olarak kullanılamazlar. Buna ek olarak beyin tümörlerinin çok büyük bir bölümünde hiçbir etkileri maalesef yoktur.

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.