Beyin tümörlerinin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Neden bazı insanlarda beyin tümörü geliştiği, diğerlerinde gelişmediği henüz kesin olarak cevaplanabilmiş bir soru değildir. Ancak araştırmalar, bir takım özellikleri olan kişilerin daha yüksek risk altında olduklarını ortaya koymuştur. Aşağıdaki risk faktörleri, bir kişide beyin tümörü gelişmesi olasılığını artırmaktadırlar:

  • Erkek cinsiyet. Genellikle beyin tümörleri erkeklerde daha çok görülmektedir. Bunun için tek istisna kadınlarda daha çok görülen menenjiomalardır.
  • Irk. Beyin tümörleri diğer bütün ırklarla karşılaştırıldığında, beyaz ırkta daha fazla görülür.
  • Yaş. Beyin tümörlerinin çoğu 70 yaşın üstündeki kişilerde görülürler. Ancak beyin tümörleri, çocukluk çağında ikinci en sık rastlanan tümörlerdir. 8 yaşın altındaki çocuklarda daha büyük çocuklara göre daha sık görülürler.
  • Aile öyküsü. Ailelerinde glioma olan kişilerde glioma gelişme olasılığı daha yüksektir.

Bilinen bazı potansiyel zararlılar şunlardır:

  1.  Nitrit ve nitrit türevleri (bazı gıda koruyucularında),
  2. Radyasyon. Nükleer sanayi çalışanlarında beyin tümörü gelişmesi riski daha yüksektir.
  3. Akrilonitril. Tekstil ve plastik sanayinde çalışan kişiler akrilonitrile maruz kalabilirler ve bu durum beyin tümörü gelişmesi riskini artırır.
  4. Formaldehid. Patologlar ve çok yoğun olarak formaldehide maruz kalınan mesleklerde beyin tümörü gelişmesi riski daha yüksektir.
  5. Vinil klorid. Plastik yapımında çalışan kişilerde vinil klorid maruziyeti olabilir. Bu kimyasal da beyin tümörü gelişmesi riskini yükseltir.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda cep telefonlarının kansere neden olduğunu ispatlayamamıştır, ancak radyo-televizyon vericilerine ve yüksek gerilim hattı, elektrik trafolarına yakın yaşamanın bir risk olduğu bilinmektedir.

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.