Organlar dokulardan, dokular da hücrelerden oluşur. Kanser hücrelerin içinde başlar. Normal olarak hücreler gerektiği zaman büyür ve çoğalırlar. Yaşlandıkları zaman da ölürler ve yerlerine yeni hücreler yapılır. Bazen bu durum anormal bir şekilde işlemeye başlar. Vücudun ihtiyacı olmamasına rağmen yeni hücreler oluşmaya başlar ve yaşlı hücreler de zamanı geldiğinde ölmezler. Bu durum o dokuda gereğinden fazla hücre birikmesine ve çoğalmasına neden olur. Buna da tümör denir.

Bütün beyin tümörleri kötü huylu mudur?

Beyin tümörleri iyi huylu da olabilir kötü huylu da. İyi huylu beyin tümörlerinde kanser hücreleri yoktur ve bir kere tespit edilip ameliyatla tamamen çıkarılırlarsa bir daha büyümezler.

İyi huylu beyin tümörleri:

 • Ameliyatla çıkarılabilirler ve bir daha ortaya çıkmazlar (Bunlarda ameliyatta tümörün geride parça kalmamak üzere tamamen çıkarılmasının büyük önemi vardır).
 • Çevrelerindeki beyin dokusunun içine yayılım göstermezler. Ancak büyüklükleri nedeniyle bası yaparak, hayatı tehdit eder hale gelebilirler.
 • İyi huylu bir beyin tümörü çok nadiren de olsa, kötü huylu bir beyin tümörüne dönüşebilir, dolayısıyla tespit edildiğinde tam olarak ameliyatla çıkarılması en doğru yoldur.

Kötü huylu beyin tümörleri:

 • Anormal ve hızla büyüyen kanser hücreleri içerirler.
 • Hızla büyüyüp çevrelerindeki sağlıklı dokunun içine sızarlar.
 • Çok nadiren de olsa bazen omuriliğe hatta bedenin diğer organlarına da yayılabilirler. Bu duruma metastaz denir.

Vücudun başka bir organında oluşmuş olan bir kanser beyin tümörüne neden olabilir mi?

Bu tür kanserlere metastatik beyin tümörü adı verilir. Beyinde metastatik tümörler, primer beyin tümörlerinden çok daha sık görülür. Akciğer ve meme kanserleri beyine metastaz yapan en sık kanserlerdendir.

Beyinde oluşabilen değişik tümör tipleri mi var?

 Evet. Beynin kendi dokularından oluşan, yani primer beyin tümörleri, beyin içinde köken aldıkları dokuya göre adlandırılırlar. En sık görülen beyinin kendine ait tümörleri gliomalardır. Gliomalar, asıl sinir hücrelerine destek olan glia hücrelerinden köken alırlar. Birçok glioma türü vardır:

 • Glioblastoma (Astrositoma): bu tümör, yıldız şeklindeki glia hücrelerinden köken alır. Erişkinlerde daha çok beyinde ortaya çıkarken çocuklarda genellikle beyincikte (küçük beyin) görülürler.
 • Ependimoma: beyin ve omurilik içindeki boşlukları döşeyen hücrelerden köken alan bu tümör daha çok çocuk ve genç erişkinlerde görülür.
 • Oligodendroglioma: çok nadir görülen bu tümör, sinirleri kaplayarak onları koruyan yağlı maddeleri salgılayan hücrelerden köken alır. Genellikle çok yavaş büyür ve çevre dokulara yayılmaz.

Diğer beyin tümörleri şunlardır:

 • Hipofiz tümörleri: beynin tabanında yer alan hipofiz bezinde görülen bir tümördür. En sık genç erişkinlerde görülürler.
 • Medullablastoma: genellikle beyincikte ortaya çıkan bu tümör çocuklarda en sık görülen beyin tümörüdür.
 • Menenjioma: Beyin zarından köken alan bu tümör genellikle yavaş büyür ve ameliyatla tamamen çıkarıldıktan sonra genellikle bir daha büyümezler.
 • Akustik nöroma: iç kulakta yer alan sinir hücrelerinin etrafındaki Schwann hücrelerinden köken alan bu tümör en çok erişkin yaş grubunda görülür.
 • Kraniofarenjioma: daha çok çocuklarda görülen ve hipofiz bezinin çevresindeki dokulardan köken alan bir tümördür.
 • Germ hücresi tümörü: bu tümörlere sıklıkla 30 yaşından önce rastlanır. En sık görülen tipi germinomadır.
 • Pineal bölge tümörü: beyin ve beyincik arasında bulunan pineal bezden köken alan ve çok nadir görülen bir tümördür.
YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.