56 yaşında hasta kollarında şiddetli ağrı, aynı zamanda kollarda ve bacaklarda güçsüzlük yürüyememe şikayeti ile başvurdu. Boyun MR ında kocaman bir tüberküloz apsesi (kemik veremi) (pott apsesi)ve omurilikde ileri derecede baskı tespit edildi. Hasta tarafımızdan ameliyat edilerek apse tamamen temizlenerek yerine kalçadan aldığımız kendi kemiği ile yeni boyun omuru yapılıp, boyuna monte edildi. Şu an hiçbir sorunu olmaksızın yaşamını devam ettirmektedir.


 Resim_1    Resim_2    Resim_3

 

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.