alper-kaya.jpg (200×200)Prof. Dr. Alper KAYA 1967 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Liseyi İstanbul Büyükçekmece lisesinde 1983 yılında bitirdi. Bir yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İngilizce Hazırlık sınıfında okuduktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. Tıp Fakültesi’nden 1990 yılında mezun olup mecburi hizmet için gittiği Van ili Muradiye ilçesinde bir yıl süreyle sağlık ocağı tabipliği ve adli tabiplik yaptı. Nöroşirürji eğitimini 1991-1997 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde tamamlamıştır. 1999 yılından itibaren çalışmalarına devam ettiği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği’nde Haziran 2008’da Nöroşirürji Doçenti unvanını almıştır. Almanya ve Hollanda’da değişik dönemlerde kısa süreli çalışmaları olmuştur.

 Özellikle beyin tümörü, anevrizma ameliyatları ve servikal spinal (boyun omurga ve omurilik) ameliyatlarında yoğun tecrübesi ve araştırmaları vardır. Bel bölgesi omurga füzyon ameliyatlarında uluslar arası bilimsel dergilerde yayınlanmış deneysel araştırmaları ve özgün ameliyat tekniği mevcuttur. Uluslar arası dergilerde yayınlanmış 17, ulusal dergilerde yayınlanmış 19 makalesi, 43 kongre bildirisi ve üç adet kitap bölüm yazarlığı mevcuttur. Bilimsel makaleleri yurt dışında toplam 48 kez site (atıf) edilmiştir. Türk Nöroşirürji Derneği ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği tarafından verilmiş üç adet bilimsel araştırma ödülü vardır. Evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.