Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

B1. Aydın Y, Çavuşoğlu H, Kaya RA, Turkmenoğlu ON, Can SM, Şahin Y:Clinical and radiological longterm outcome after anterior contralateral cervical microdiscectomy: 10 years prospective study (Oral Presentation). Eur Spine J 2006:15(Suppl.4):S459-S489

B2. Aydın Y, Kaya RA, Müslüman M, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O : Selection criteria and outcome of operative approaches for skull base meningiomas (Oral Presentation). IVth International Congress on Cerebral Venous System and Meningiomas. June 03-08, 2002 The Marmara Hotel, İstanbul, Turkey.

B3.Aydın Y, SM Can, IM Ziyal, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Şahin Y : Anterior Contralateral Microsurgical Approach Without Interbody Fusion For Cervical Disc Disease (Oral Presentation). World Spine I August 27-September 1, 2000, Berlin

B4.Aydın Y, Ziyal Mİ, Türkmen CS, Kaya RA, Duman H : Modified Lumbar Microdiscectomy (Oral Presentation). AANS Annual Meeting-New Orleans, Louisiana, April 26, 1999, New Orleans, USA.

B5.Türkmen CS, Ziyal Mİ, Kaya RA, Aydın Y : A new spinal stabilization system: Anterior intercorporal fixation with the türkmen device. Cadaver Study (Oral Presentation). 11th International congress of neurological surgery, July 6-11, 1997 Amsterdam

B6.Türkmen C, Ziyal İ, Kaya RA, Yılmaz H, Gençosmanoğlu B : A new stabilization system: Intercorporal fixation device for thoracolumbar stabilization (Oral Presentation). 37th Annual Scientific Meeting of the International Medical Society of Paraplegia, June 18-20, 1998 Brazil

B7.Bayhan M, Türe U, Kaya RA, Hiçdönmez T, Ziyal Mİ, Çoban TE, Rizeli Y : Intracranial Aneurysms (Oral Presentation). XXIII. Semaine Medicale Balkanique 24-27.08.1994, İstanbul

YASAL UYARI: Bu sayfanın içerikleri ziyaretçilerini bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sayfa sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenebileceğini savunur. Sayfada konu olarak geçen tüm yöntemler kamuoyuna bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden bu sayfa sorumlu tutulamaz. Paylaşılan bilgilerin ilgilisi tarafından kullanılması Prof. Dr. Alper KAYA ile hasta- doktor ilişkisini doğurmaz. Tüm sayfa ziyaretçileri yasal uyarıyı kabul etmiş sayılır.