Belt HangerLumbar Herniated Disc

10 September 2018by Prof. Dr. Alper Kaya0
https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/alper-kaya-min-1.jpg

Bel fıtığında erken teşhis çok önemlidir. Çünkü, erken teşhis en çabuk sürede uygun tedaviye karar verilmesini sağlar. Uygun bir zamanlama ile yapılan cerrahiden hastanın faydalanma oranı daha yüksek olur. Hastalık belirli bir dönemi geçtikten sonra yapılan tedaviler ağrıyı geçirse de uyuşukluk, kuvvetsizlik gibi hastalığın belirtileri tam olarak düzelmesi zaman alabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve eğer gerekiyorsa erken cerrahi tedavi hayati önem taşır. Bel fıtığı, insan omurgasını oluşturan kemikler arasında vücudun yükünü dengeli olarak sağlayan disk dediğimiz dokunun fıtıklaşarak, komşuluğunda bulunan sinirlere doğru yer değiştirmesi ve bunları baskı altında bırakmasıdır. İnsan vücudunun ağırlığını taşıyan omurgadır. Bu nedenle özellikle belin alt bölgesine binen yük, zorlayıcı hareketler, eğilip bükülme sonucu disk yapısının bozulması başlıca sebepleri oluşturur. Daha nadiren olmak üzere de çeşitli kazalar bel fıtığına sebebiyet verebilir. Yaş, şişmanlık, ailesel yatkınlık, genetik özellikler, omurga yapısı bel fıtığı oluşumunda ve belirtilerinin görülmesinde önemlidir. Bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel ağrısı Bacaklara vuran ağrı Bacaklarda, ayakta uyuşma, güçsüzlük nadiren de olsa yanma ve iğnelenme Yürümede güçlük Çok ilerlemiş ve tedavi olmamış hastalarda idrar yapamama ya da idrar kaçırmadır. Bel fıtığı teşhisi nasıl konur? Muayene İleri görüntüleme yöntemleri ile inceleme (bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans)Görüntüleme yöntemlerinin değeri, ilgili uzmanın değerlendirmeleri ve yorumu ile artar. Bel fıtığının belirtileri genellikle ilk 8 ila 12 hafta içinde gerilediğinden, ileri tetkik yöntemleri sadece ameliyat düşünülen hastalarda yapılmalıdır. Bel fıtığının tedavi seçenekleri nelerdir? İlaç tedavisi Yatak istirahati Fizik tedavi ve rehabilitasyon Ameliyat Bel fıtığı ameliyatı nasıldır? Bel fıtığı ameliyatları artık günümüzde son derece güvenli olarak yapılabilmektedir. Günümüzde en güvenilir, sonuçları en iyi olan ve en çok kabul gören ameliyat tekniği halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen ‘mikrocerrahi’ tekniktir. Bu ameliyat 1.5cm lik bir cilt kesisi ile yaklaşık 30dk süren, mikroskop altında yapılan ameliyattır. Tecrübeli ellerde yüzde yüz sonuç verir. Hastanın bacağa vuran şiddetli ağrısı ameliyat sonrası hemen ve tam olarak kaybolur (biz ameliyatlarımızdan önce hastalarımıza bu garantiyi veriyoruz). Bizim tarafımızdan ameliyatla tedavisi uygun görülmüş ve önerilmiş bir hastanın başka bir tedavi yöntemi ile düzelmesi mümkün değildir. Bel fıtığı ameliyatının esası; omurga kemikleri arasında fıtıklaşıp omurilik ve sinir dokusu üzerine doğru yer değiştirerek sinir dokusunu baskı altında tutan kıkırdak parçasının çıkartılması, temizlenmesi ve sinir dokusunun rahatlatılmasıdır. Bu tür hastalara ozon gazı sıkma vs gibi teknikler yarardan çok zarar getirecektir. Çünkü siniri sıkıştıran bu kıkırdak parçanın eritilmesi için verilen ozon gazı, kıkırdağın sıkıştırdığı hassas siniri de eritip hasar verecektir. Dolayısıyla mikroskop altında tecrübeli bir elin bu fıtıklaşmış kıkırdak dokusunu temizlemesi en doğru yaklaşım olacaktır. Bel fıtığı cerrahisindeki başarı yüzdesi nedir? Uygun endikasyon, yani doğru hasta seçimi halinde bel fıtığı ameliyatlarından fayda görme oranı yüzde 100dür. Çok nadiren (300-400 hastada bir) nüks ya da enfeksiyon gibi problemler yaşanabilir. Ameliyat olan hasta ne kadar süre sonra iyileşebilir? Özellikle son 15-20 yılda bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi tanı yöntemlerinin kullanılmaya başlaması bel fıtığını tespit etme ve başka hastalıklardan ayırt etmede büyük kolaylıklar sağlamıştır. Buna paralel olarak ameliyat tekniklerinde de gelişmeler olması sonucu bel fıtığı ameliyatları korkulan bir ameliyat olmaktan çıkmıştır. Artık hastanede kalma süresi giderek kısalmakta, hasta en kısa sürüde günlük yaşamına tekrar dönebilmektedir. Mikrocerrahi teknikle ameliyat olan bir hastanın işine dönme süresi en geç bir haftadır. Bel fıtığı hastalarına tavsiyeler: Bel fıtığı ağrılarının nedeninin tam olarak teşhis edilebileceği bir merkeze ve bu konuda uzmanlaşmış bir hekime başvurulmalıdır. Bel ağrısının nedeni bel fıtığıysa, bunun ameliyat gerektirip gerektirmediği ortaya konmalıdır. Ameliyat gerektirmeyen durumlarda istirahat, ilaç tedavisi ve daha sonra bazı durumlarda fizik tedavi yeterli olmaktadır. Ameliyatın gerekli olduğu durumlarda; hem nasıl bir ameliyat yapılacağı ve ameliyatın zamanlaması, hem de ameliyat sonrası dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hastaya yardımcı olunmalıdır.Early diagnosis in lumbar herniated disc is very important, because early diagnosis assures deciding on the appropriate treatment in the shortest time. Patients benefit more from surgery with proper timing. Treatments after a certain period of disease may alleviate pain but other symptoms of disease like numbness and weakness can take time to recover. Therefore, early diagnosis and early surgical treatment, if necessary, have vital importance.

Lumbar herniated disc is the herniation of the disc tissue that sits between bones of the spine and balances the weight of the body, moving towards the neighboring nerves and compressing them.

Spine carries the weight of human body. So, the weight that the lower back region bears, forceful movements and bending distorts the disc structure. Rarely, certain accidents can cause lumbar herniated disc.

Age, obesity, familial predisposition, genetic characteristic, spinal structure is important in development of lumbar herniated discs and their symptoms.

What are the signs of lumbar herniated discs?

 • Back pain
 • Usually one-sided, sometimes two-sided pain that starts from within the hip and radiates towards the leg
 • Numbness, weakness and rarely burning and pins-and-needles sensation in the legs and feet.
 • Trouble walking
 • In advanced and untreated patients, being unable to void or urinary incontinence.

How are lumbar herniated discs diagnosed?

 • Examinations
 • Advanced imaging techniques (computerized tomography and magnetic resonance imaging). The value of imaging techniques increases with the evaluation and interpretation of the related specialist. Symptoms of lumbar herniated discs usually reside in first 8 to 12 weeks, so advanced investigations should only be performed in patients considering operation.

What are the treatment options of lumbar herniated discs?

 • Medical treatment
 • Bed rest
 • Physical therapy and rehabilitation
 • Surgery

How are lumbar herniated disc surgeries performed?

Today, lumbar herniated disc surgeries can be performed safely. The most reliable and widely accepted surgical technique with best results is “microsurgery”, commonly known as “closed surgery”. This surgery lasts for 30 minutes and is performed with a 1.5 cm incision under a microscope. It is 10% successful in experienced hands. Severe pain of the patient that radiates to the leg disappears immediately and completely after surgery. The basis of lumbar herniated disc surgery is removing and cleaning the piece of cartilage that herniates between spinal bones, moves towards and compresses nerve tissue and therefore relieving the nerves. In these patients, injecting certain materials (ozone gas etc) to the back with a needle causes more damage than benefit. These materials that are injected to melt the cartilage compressing the nerves won’t melt the herniating piece and damage the fragile nerves compressed by the cartilage. So, removing the herniated cartilage tissue under a microscope with experienced hands will be the right approach.

What is the success rate of lumbar herniated disc surgeries?

With the right indication, or in other words, with right patient selection, benefiting from lumbar herniated disc surgeries is 100%. Rarely (1 in 300-400 patients), problems like relapse or infection can be seen.

When does a patient recover after surgery?

In the last 15-20 years, the introduction of diagnostic techniques like computerized tomography and magnetic resonance imaging provides great convenience in locating lumber herniated discs and their differential diagnosis. With advances in surgical techniques parallel to this, lumber herniated disc surgeries are no longer feared. Hospital stay gets shorter and patients can get back to their daily lives in a short time. Patients who undergo surgery with microsurgical techniques can go back to work in mostly a week.

Recommendations for patients with lumber herniated disc patients:

 • You should consult a center or a specialized physician that can accurately diagnose the cause of back pain.
 • If the cause of back pain is lumber herniated discs, whether it requires surgery should be revealed. Not all herniated discs mean surgery.
 • In situations not requiring surgery, bed rest, medical treatment or sometime physical therapy may be sufficient.
 • In situations requiring surgery, the most valid and reliable technique is the closed microsurgery technique performed under microscope. Endoscopic methods or techniques for burning the disc are now abandoned because of high risk of relapse.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

Müşteri Temsilcisi Genellikle anında yanıt verir
Müşteri Temsilcisi

Merhaba, alperkaya.com.tr'e hoş geldiniz. Bizimle iletişime geçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size nasıl yardım edebilirim?