Поясная вешалкаГрыжа поясничных позвонков

10 сентября 2018by Prof. Dr. Alper Kaya0
https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/07/alper-kaya-min-1.jpg

Bel fıtığında erken teşhis çok önemlidir. Çünkü, erken teşhis en çabuk sürede uygun tedaviye karar verilmesini sağlar. Uygun bir zamanlama ile yapılan cerrahiden hastanın faydalanma oranı daha yüksek olur. Hastalık belirli bir dönemi geçtikten sonra yapılan tedaviler ağrıyı geçirse de uyuşukluk, kuvvetsizlik gibi hastalığın belirtileri tam olarak düzelmesi zaman alabilir. Bu nedenle, erken teşhis ve eğer gerekiyorsa erken cerrahi tedavi hayati önem taşır. Bel fıtığı, insan omurgasını oluşturan kemikler arasında vücudun yükünü dengeli olarak sağlayan disk dediğimiz dokunun fıtıklaşarak, komşuluğunda bulunan sinirlere doğru yer değiştirmesi ve bunları baskı altında bırakmasıdır. Ä°nsan vücudunun ağırlığını taşıyan omurgadır. Bu nedenle özellikle belin alt bölgesine binen yük, zorlayıcı hareketler, eğilip bükülme sonucu disk yapısının bozulması başlıca sebepleri oluşturur. Daha nadiren olmak üzere de çeşitli kazalar bel fıtığına sebebiyet verebilir. Yaş, şişmanlık, ailesel yatkınlık, genetik özellikler, omurga yapısı bel fıtığı oluşumunda ve belirtilerinin görülmesinde önemlidir. Bel fıtığının belirtileri nelerdir? Bel ağrısı Bacaklara vuran ağrı Bacaklarda, ayakta uyuşma, güçsüzlük nadiren de olsa yanma ve iğnelenme Yürümede güçlük Çok ilerlemiş ve tedavi olmamış hastalarda idrar yapamama ya da idrar kaçırmadır. Bel fıtığı teşhisi nasıl konur? Muayene Ä°leri görüntüleme yöntemleri ile inceleme (bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans)Görüntüleme yöntemlerinin değeri, ilgili uzmanın değerlendirmeleri ve yorumu ile artar. Bel fıtığının belirtileri genellikle ilk 8 ila 12 hafta içinde gerilediğinden, ileri tetkik yöntemleri sadece ameliyat düşünülen hastalarda yapılmalıdır. Bel fıtığının tedavi seçenekleri nelerdir? Ä°laç tedavisi Yatak istirahati Fizik tedavi ve rehabilitasyon Ameliyat Bel fıtığı ameliyatı nasıldır? Bel fıtığı ameliyatları artık günümüzde son derece güvenli olarak yapılabilmektedir. Günümüzde en güvenilir, sonuçları en iyi olan ve en çok kabul gören ameliyat tekniği halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen ‘mikrocerrahi’ tekniktir. Bu ameliyat 1.5cm lik bir cilt kesisi ile yaklaşık 30dk süren, mikroskop altında yapılan ameliyattır. Tecrübeli ellerde yüzde yüz sonuç verir. Hastanın bacağa vuran şiddetli ağrısı ameliyat sonrası hemen ve tam olarak kaybolur (biz ameliyatlarımızdan önce hastalarımıza bu garantiyi veriyoruz). Bizim tarafımızdan ameliyatla tedavisi uygun görülmüş ve önerilmiş bir hastanın başka bir tedavi yöntemi ile düzelmesi mümkün değildir. Bel fıtığı ameliyatının esası; omurga kemikleri arasında fıtıklaşıp omurilik ve sinir dokusu üzerine doğru yer değiştirerek sinir dokusunu baskı altında tutan kıkırdak parçasının çıkartılması, temizlenmesi ve sinir dokusunun rahatlatılmasıdır. Bu tür hastalara ozon gazı sıkma vs gibi teknikler yarardan çok zarar getirecektir. Çünkü siniri sıkıştıran bu kıkırdak parçanın eritilmesi için verilen ozon gazı, kıkırdağın sıkıştırdığı hassas siniri de eritip hasar verecektir. Dolayısıyla mikroskop altında tecrübeli bir elin bu fıtıklaşmış kıkırdak dokusunu temizlemesi en doğru yaklaşım olacaktır. Bel fıtığı cerrahisindeki başarı yüzdesi nedir? Uygun endikasyon, yani doğru hasta seçimi halinde bel fıtığı ameliyatlarından fayda görme oranı yüzde 100dür. Çok nadiren (300-400 hastada bir) nüks ya da enfeksiyon gibi problemler yaşanabilir. Ameliyat olan hasta ne kadar süre sonra iyileşebilir? Özellikle son 15-20 yılda bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi tanı yöntemlerinin kullanılmaya başlaması bel fıtığını tespit etme ve başka hastalıklardan ayırt etmede büyük kolaylıklar sağlamıştır. Buna paralel olarak ameliyat tekniklerinde de gelişmeler olması sonucu bel fıtığı ameliyatları korkulan bir ameliyat olmaktan çıkmıştır. Artık hastanede kalma süresi giderek kısalmakta, hasta en kısa sürüde günlük yaşamına tekrar dönebilmektedir. Mikrocerrahi teknikle ameliyat olan bir hastanın işine dönme süresi en geç bir haftadır. Bel fıtığı hastalarına tavsiyeler: Bel fıtığı ağrılarının nedeninin tam olarak teşhis edilebileceği bir merkeze ve bu konuda uzmanlaşmış bir hekime başvurulmalıdır. Bel ağrısının nedeni bel fıtığıysa, bunun ameliyat gerektirip gerektirmediği ortaya konmalıdır. Ameliyat gerektirmeyen durumlarda istirahat, ilaç tedavisi ve daha sonra bazı durumlarda fizik tedavi yeterli olmaktadır. Ameliyatın gerekli olduğu durumlarda; hem nasıl bir ameliyat yapılacağı ve ameliyatın zamanlaması, hem de ameliyat sonrası dönemde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda hastaya yardımcı olunmalıdır.При возникновении грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника особо важное значение приобретает ранняя диагностика.  Поскольку ранняя диагностика позволяет в самое кратчайшее время принять решение о соответствующем лечении. Своевременно выполненная операция повышает уровень пользы, получаемого пациентом отданного метода лечения. Несмотря на то, что в результате лечения через определенное время исчезают боли, может потребоваться некоторое время для полного исчезновения таких остаточных признаков заболевания как онемение, слабость.  По этой причине, ранняя диагностика и, если требуется, раннее хирургическое лечение имеют жизненно важное значение для пациента.

Грыжа поясничных позвонков — это выпячивание ткани межпозвоночных дисков, располагающейся между костными структурами позвонков позвоночника человека, равномерно распределяющих нагрузку всего тела, в результате выпячивания ткань межпозвоночных дисков смещается в сторону нервных окончаний и оказывает на них давление.

Позвоночник — орган, который несет всю нагрузку тела человека.  По этой причине основными причинами нарушения структур дисков являются нагрузки на нижнюю часть позвоночника — поясничный отдел, поднятие тяжестей, резкие движения, наклоны и повороты тела.  Более редкой причиной возникновения грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела являются различные травмы.

Возраст, избыточный вес, семейная предрасположенность, генетические особенности, строение позвоночника играют важную роль в возникновении признаков и грыжи в поясничном отделе.

Какие причины возникновения грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела?

-Боль в пояснице

-Как правило, сильные боли в одной стороне поясницы, иногда с двух сторон, начинаются внутри бедра и отдают в ногу

-Онемение, слабость в ногах и стопах, иногда встречается чувство жжения и покалывания

-Затруднения при ходьбе

-В очень тяжелых случаях и в случаях, когда пациент не лежит грыжу, в связи с болезнью возникает задержка мочи или недержание мочи.

Каким образом ставится диагноз грыжа поясничных позвонков?

-Осмотр

-Обследование при помощи высокотехнологичных методов визуализации (компьютерная и магнитно-резонансная томография). Затем результаты визуализации оцениваются врачом-специалистом.  Как правило, симптомы грыжи поясничных позвонков снижаются в течение 8-12 недель, высокотехнологичные методы обследования обычно используются для пациентов, в отношении которых предполагается выполнение хирургического метода лечения.

Какие существуют методы лечения грыжи поясничных позвонков?

-Медикаментозное лечение

-Покой в лежачем состоянии

-Физиотерапия и реабилитация

-Операция

Как выполняется операция при грыже межпозвоночных дисков поясничного отдела?

Операции при грыже межпозвоночных дисков поясничного отдела позвоночника сегодня считаются одними из самых надежных и безопасных методов хирургического лечения. Наиболее предпочитаемым и надежным методом хирургического лечения с высоким уровнем успеха сегодня является микрохирургия, известная в народе как закрытая операция.  Во время микрохирургической операции на коже выполняется разрез длиной 1,5 см, продолжительность 30 минут,  кроме того, операция выполняется под микроскопом.  В опытных руках данный метод обеспечивает стопроцентный успех от операции.  Стреляющая в ногу резкая боль сразу и полностью исчезает после операции.  Основная цель операции заключается в удалении, очистке выпячивания между костных структур позвоночника хрящевой ткани диска, которая оказывает давление на нервную ткань и спинной мозг ввиду смещения, и, таким образом, освобождение от сдавливания нервных окончаний.  Использование для подобных больных введение иглой некоторых веществ (например, инъекции кислорода и др.) не только не принесут пользы, но и нанесут большой вред. Ожидается, что введение данных веществ позволит рассосать эту часть хрящевой ткани, которая оказывает давление на нервные окончания позвоночника. Вместо этого подобные вещества не только не рассасывают выпячивание диска, но и повреждают чувствительные нервные окончания, сжимаемые этой хрящевой тканью.  По этой причине удаление выпячивания хрящевой ткани, выполняемое под микроскопом опытным хирургом является наиболее правильным методом лечения грыжи поясничных позвонков.

Какой уровень успеха хирургических методов лечения грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела?

При соответствующих показаниях, другими словами при выборе правильного пациента, вероятность получения пользы от операции на грыжу поясничных позвонков составляет 100 процентов.  В очень редких случаях (у одного из 300-400 больных) могут возникнуть такие проблемы, как повтор грыжи или инфекция.

Сколько времени необходимо для выздоровления после операции?

Благодаря тому, что в последние 15-20 лет стали применяться такие методы диагностики как компьютерная и магнитно-резонансная томография, обеспечено значительное облегчение в определении грыжи межпозвоночных дисков поясничного отдела и дифференциации от других заболеваний.  Параллельно этому, благодаря достижениям в методах выполнения операций, операции при грыжах межпозвоночных дисков поясничного отдела перестали вызывать страх у пациентов. Сегодня с каждым днем сокращается время пребывания в больнице, время восстановления после операции и возвращения к повседневной жизни.  После операции, выполненной микрохирургическим методом, пациенты возвращаются к работе спустя не более одной недели после операции.

Рекомендации для больных с межпозвоночной грыжей поясничного отдела:

-Для точного определения причин болей в поясничной области, обратитесь в медицинский центр или к врачу, специализирующимся в этой области.

-Если причиной болей в пояснице является грыжа межпозвоночных дисков, следует определить степень тяжести и есть ли необходимость в операции.  Если есть грыжа — это еще не означает, что требуется операция.

-В случаях, когда нет необходимости в операции, достаточным является постельный покой, медикаментозное лечение и в некоторых случаях последующая физиотерапия.

-В случаях, когда существует необходимость в операции, наиболее эффективным и надежным методом выполнения операции являются закрытые микрохирургические операции, выполняемые под микроскопом.  В связи с очень высоким риском рецидива (повторения), в настоящее время утратили актуальность методы операций, выполняемых при помощи эндоскопа, или метод прижигания диска.

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *