HomeAuthor Prof. Dr. Alper Kaya

Adams hakim sendromu yaşlılarda görülen (genellikle 50-60 yaştan sonra) hidrosefali (beyinde su toplanması) hastalığıdır. Bu hastalıkta tipik olarak 3 lü bulgu olur; 1-Yürümede bozulma (küçük adımlarla salınarak yürüme), 2-Unutkanlık (demans- bunama-), 3-İdrar tutamama. Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse ve nekadar erken ameliyat edilirse bu üç bulguda da okadar çabuk düzelme olur. Bu hastalar beyine...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/VERTEBROPLASTİ-1280x640.jpg

Omurga kırıkları bazen travmalarla bazen de kemik erimesine bağlı olarak (osteoporoz) yaşlılarda ayakta dururken bile kendiliğinden olabilir. Osteoporotik kırıklarda, basit kırıklarda çoğu zaman yaşlı hastalarda hiç genel anestezi vermeksizin sadece bir iğne ile girip omurganın içine akrilik dediğimiz maddeyi (kemik çimentosu) sıkarak omurga kırığını tedavi etmek mümkündür (tabi ki bu işleme uygun kırıklarda, her kırık...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/Pontoserebellar-Köşe-Tümörü-1-1280x640.jpg

Hastalar genellikle işitme kaybı ve kulakta çınlama şikayeti ile başvururlar. Bazen ileri safhalarda ya da tedavi edilmezse tek taraflı yüz felci ile başvuran hastalar da olabilir. Mutlaka ameliyatla çıkarılması gereken tümörlerdir, aksi taktirde ölüm dahi gerçekleşebilir. Bu tümörlerin iyi yönü ameliyatla bir kez çıkarıldıktan sonra bir daha oluşmamalarıdır, hasta tamamen kurtulur. Ameliyat son derece özellikli...

Çocukluk çağında beyin tümörü kan kanserlerinden sonra görülen en sık kanser türüdür. Tüm çocukluk çağı kanserlerinin yaklaşık yarısı (%40-50) beyin tümörüdür. Her yıl yaklaşık 100.000 çocuktan 2-5 i beyin tümörüne yakalanmaktadır. Bizim de kendi serimizde, bu güne kadar ameliyat ettiğimiz beyin tümörlerinin neredeyse yarısı çocuk hastadır. Çocukluk çağı beyin tümörleri yeni doğan bebekten tutun da...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/İLERİ-HİDROSEFALİLİ-ÇOCUK.jpg

Beyin ve sinir cerrahisi isminden de anlaşılacağı üzere santral sinir sisteminin cerrahi hastalıkları ile uğraşır. Dolayısıyla santral sinir sisteminin (yani beyin ve omurilik) doğumsal anomalilerinde gereken cerrahi işlemlerin tamamı konuyla ilgili beyin cerrahları tarafından gerçekleştirilir. Yani yenidoğandan tutun erişkine kadar tüm çocuklarda görülebilen doğum anomalileri, hidrosefaliler, beyin ve omurilik tümörleri tarafımızdan opere edilir. Çocukluk çağının...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/OMURİLİK-TÜMÖRLERİ2.png

Beyin vücudumuzu yöneten organdır, onun sayesinde iç organlarımız bir düzen halinde çalışır (kalbimiz, solunumumuz, bağırsaklarımız, cinsel fonksiyonlarımız, böbrek fonksiyonlarımız gibi), aynı şekilde kollarımız ve bacaklarımız onun sayesinde istemli hareketleri gerçekleştirir. Peki beynimiz hangi bağlantıyla vücudumuza ulaşır? Tabi ki omurilikle (yani spinal cord). Beyindeki tüm bilgi omurilik vasıtasıyla hedef organa ulaşır ve organlar yönetilir. Dolayısıyla omurilik...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/Omurilik-Kanal-Darlığı2.jpg

Tıpta lomber spinal stenoz denilen kanal darlığı omuriliği çevreleyen kemik ve bağ dokusu kireçlenmesiyle omuriliğe bası oluşması olayıdır. Genellikle 55 yaş üstünde görülür. Bayanlarda erkeklere göre daha fazladır. Eğer doğuştan omuriliğin geçtiği kanal dar ise daha erken yaşlarda da görülür. Omuriliğin ve her seviyede ondan çıkan sağ ve sol bacaklara giden sinirlerin üstünü örten ve...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/OMURGA-TÜMÖRÜ1-1280x640.png

Bilindiği üzere ‘omurga’ kafa tabanından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan hareketli zincir kemik yapıya verilen isimdir. Omurga aynı zamanda vücudumuzun dik durmasını ve gövdemizin hareketliliğini sağlayan bir kemik yapıdır. Her organda tümör ya da kanser oluşumu nasıl mümkünse omurgayı da tutan bir takım tümörler mevcuttur. Omurga tümörlerinin büyük bir çoğunluğu (%90) vücudun başka bir yerindeki...

İlk defa Harvey Cushing tarafaından 1922 yılından tanımlanmıştır Meninkslerden kaynaklanan tümör anlamına gelir İntrakranial ya da spinal kanal içerisinde olabilirler Arachnoidal cap hücrelerinden orijin alırlar Her 100,000 kişiden 2-10 kişide görülürler Bütün intrakranial neoplasmların %20 sini oluştururlar Genellikle benign tümörlerdir (%1-3 malign olabilirler) %98 intrakranial lokalizasyonludurlar fakat SSS de her yerde olabilirler Kadınlarda görülme riski...

https://www.alperkaya.com.tr/wp-content/uploads/2018/09/Beyin-içi-kanama.jpg

Kavernoma ya da kavernöz malformasyon merkezi sinir sisteminin damarsal bir anomalisidir. Bu hastalıkta bir grup anormal, şişkinleşmiş damar bulunur. Görüntüleri böğürtlene benzer ve büyüklükleri genellikle 3 santimetreden küçüktür. Bu durum bazı kişilerde diğerlerine göre daha sık görülür. Kavernomalar kimlerde ve ne sıklıkla görülür? Kavernomalar hem kadınlarda hem de erkeklerde ve bütün ırklarda aynı sıklıkta görülür....