Diğer Yayınlar (Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı, Ulusal/Uluslararası Poster ve Atıflar)

Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı:

F1.Kaya RA, Özer F : Alt servikal bölgeye posterior girişim teknikleri. Omurilik ve Omurga Cerrahisi : Editörler: Zileli M, Özer F. Cilt 2, Bölüm 106, İzmir 2002, Sayfa 1475-1484.

F2.Aydın Y, Kaya RA: İyi bir füzyon sağlamak için ne yapılmalı? Dejeneratif disk hastalığı: Editörler: Özer F, Naderi S. Bölüm 17, İzmir 2003, sayfa 173-186.

 Poster Bildiriler:

(Uluslar arası)

 F3. Müslüman M, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Dalkılıç T, Aydın Y, Tanık C : Cystic Meningiomas in Infancy (Poster Presentation). IVth International Congress on Cerebral Venous System and Meningiomas. June 03-08, 2002 The Marmara Hotel, İstanbul, Turkey.

 (Ulusal)

F4. Cengiz T, Kaya RA, Okan K, Metin Ö, Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu H, Şahin Y, Aydın Y: Oksipitoservikal fiksasyon uygulanan ondört olgunun retrospektif analizi (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28Nisan-02Mayıs 2006 Maritim Pine Beach Resort Hotel Belek-Antalya.

F5.Çavuşoğlu H, Can M, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Tuncer C, Şahin Y, Aydın Y: İntrakranial apselerde cerrahi tedavi (Poster bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya

F6.Türkmenoğlu O, Can M, Kaya RA, Müslüman M, Çavuşoğlu H, Aydın Y: Perkütan vertebroplasti ile tedavi edilmiş osteoporotik kompresyon fraktürlerinin klinik sonuçları (Poster Bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya

F7.Çavuşoğlu H, Türkmenoğlu O, Kaya RA, Can M, Tuncer C, Şahin Y, Aydın Y. Travmatik ağır beyin yaralanmalarında dekompressif kraniektomi tedavisinin etkinliği (Poster Bildiri). Türk nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs 2005 Mırage Park Resort Hotel Kemer-Antalya

F8.Yılmaz A, Genç HA, Dalkılıç T, Kılınc BM, Kaya RA, Aydın Y: Hidrosefalide ventrikülo-peritoneal shunt komplikasyonları (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Mırage Park Resort Hotel, Kemer-Antalya

F9.Aydın Y, Türkmenoğlu O, Koç ÖN, Kaya RA, Müslüman M: İnstabilitesi olmayan dejeneratif spinal stenoz olgularında tek taraftan yaklaşımla bilateral mikrodekompresyonun klinik sonuçları (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2004, Mırage Park Resort Hotel, Kemer-Antalya

F10.Ziyal Mİ, Kılınçoğlu BF, Kaya RA, Çağlıaydın Ö, Zengin Ü, Aydın Y : Travmatik intrakranial kanamalar (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme

F11.Kaya RA, Ziyal Mİ, Türkmen C, Aydın Y, Tanık C : İntrakranial mezenkimal kondrosarkoma: İki olgu sunumu (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme

F12.Türkmen C, Kaya RA, Ziyal Mİ, Şahin Y, Aydın Y : Karotis endarterektomi ameliyatlarının nöroşirürjideki yeri ve kliniğimizde yapılan endarterektomi ameliyatlarının sonuçları (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 24-28 Mayıs 1996, Çeşme

F13.Ziyal Mİ, Türe U, Kaya RA, Hiçdönmez T, Türkmen C, Aydın Y : İntrakranial araknoid kistler (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme

F14.Hiçdönmez T, Türe U, Kaya RA, Müslüman M, Kılınçoğlu BF, Aydın Y : Şişli Etfal Hastanesinde Bir Yıllık Pediatrik Nöroşirürji Deneyimlerimiz (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme

F15.Hiçdönmez T, Kuran İ, Kaya RA, Türe U, Kılınçoğlu BF, Aydın Y : Kraniofasiyal Z-plasti uygulanan bikoronal ve sagittal sütür sinostozu (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme

F16.Türkmen C, Kaya RA, Ziyal Mİ, Çoban TE, Aydın Y : Bir orbital nöroektodermal tümör olgusu  (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 9-14 Nisan 1995 Çeşme

F17.Erdoğan G, Çağlıaydın Ö, Kaya RA, Ziyal Mİ, Hatipoğlu S, Berberoğlu S, Rizeli Y : Bebekte nontravmatik subdural hematom (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993

F18.Erdoğan G, Ziyal İ, Çağlıaydın Ö, Kaya RA, Türe U, Rizeli Y : Ansefalosel (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993

F19.Erdoğan G, Ziyal İ, Çağlıaydın Ö, Çoban TE, Kaya RA, Rizeli Y : Tethered Kord+Diastematomyeli+Lipom (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993

F20.Kaya RA, Erdoğan G, Ziyal İ, Çubukçu A, Zengin Ü, Rizeli Y : Çocuklarda eozinofilik granuloma (Poster Bildiri). Türk Nöroşirürji Derneği Ulusal Kongresi, 4-9 Mayıs 1993

 ULUSLARARASI ATIFLAR:

F21. The effects on prognosis of surgical treatment of hypertensive putaminal hematomas through transsylvian transinsular approach
Author(s): Kaya RA, Türkmenoğlu O, Ziyal IM, et al.
Source: Surg Neurol 59:176-183, 2003.

Times Cited: 1
1- Title: Surgical Management of Intraserebral Hemorrahage
Author(s):Aghı M, Ogilvy CS, Carter BS.
Source: Schmidek HH, Roberts DW. Operative Neurosurgical Techniques, Vol:1, Fifth Edition, WB Saunders, Philadelphia, 2006

 F22.A long-term follow-up study of anterior tibial allografting and instrumentation in the management of thoracolumbar tuberculous spondylitis
Author(s): Cavusoglu H, Kaya RA, Turkmenoglu ON, et al.
Source: JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE   Volume: 8   Issue: 1   Pages: 30-38 Published: JAN 2008
Times Cited: 1

1. Title: Operative therapy of bacterial spondylodiscitis – A retrospective study
Author(s): Ewald C, Gartemann J, Kuhn SA, et al.
Source: ORTHOPADE   Volume: 38   Issue: 3   Pages: 248-+   Published: MAR 2009

F23.Midterm outcome after unilateral approach for bilateral decompression of lumbar spinal stenosis: 5-year prospective study
Author(s): Cavusoglu H, Kaya RA, Turkmenoglu ON, et al.
Source: EUROPEAN SPINE JOURNAL   Volume: 16   Issue: 12   Pages: 2133-2142 Published: DEC 2007

Times Cited: 3
1. Title: Spinal stenosis
Author(s): Aydin Y, Cavusoglu H
Source: JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE   Volume: 9   Issue: 2   Pages: 231-233 Published: AUG 2008

2. Title: Spinal stenosis – Response
Author(s): Fornari M, Costa F
Source: JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE   Volume: 9   Issue: 2   Pages: 233-233 Published: AUG 2008

3. Title: A survey of the “surgical and research” articles in the European Spine Journal, 2007
Author(s): Mulholland RC
Source: EUROPEAN SPINE JOURNAL   Volume: 17   Issue: 2   Pages: 180-187 Published: FEB 2008

F24.Effects of anterior contralateral cervical microdiskectomy on radiological and clinical outcome
Author(s): Cavusoglu H, Turkmenoglu O, Kaya RA, et al.
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 65   Issue: 5   Pages: 446-453   Published: MAY 2006

Times Cited: 1
1. Title: Evaluation of motion produced in adjacent segments after use of an anterior cervical cage or artificial cervical disc: evaluation of a recently published study in the Journal of Neurosurgery Spine 2005
Author(s): Ausman JI
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 65   Issue: 5   Pages: 522-524   Published: MAY 2006

F25.A perspective for the selection of surgical approaches in patients with upper thoracic and cervicothoracic junction instabilities
Author(s): Kaya RA, Turkmenoglu ON, Koc ON, et al.
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 65   Issue: 5   Pages: 454-463   Published: MAY 2006

Times Cited: 6
1. Title: Rib-head osteotomies for posterior placement of expandable cages in the treatment of metastatic thoracic spine tumors
Author(s): Chou D, Lu D, Chi J, et al.
Source: JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE   Volume: 15   Issue: 9   Pages: 1043-1047   Published: SEP 2008

2. Title: Anterior Cervicothoracic Junction Surgery with Partial Sternotomy Using an Operative Microscope
Author(s): Hrabalek L, Vaverka M, Klein J
Source: ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET TRAUMATOLOGIAE CECHOSLOVACA Volume: 75   Issue: 6   Pages: 465-470   Published: DEC 2008

3. Title: Anterior surgical management of the cervicothoracic junction lesions at T1 and T2 vertebral bodies
Author(s): Falavigna A, Righesso O, Pinto-Filho DR, et al.
Source: ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA   Volume: 66   Issue: 2A   Pages: 199-203 Published: JUN 2008

4. Title: Spinal cord compression caused by a brown tumor at the cervicothoracic junction
Author(s): Kaya RA, Cavusoglu H, Tanik C, et al.
Source: SPINE JOURNAL   Volume: 7   Issue: 6   Pages: 728-732   Published: NOV-DEC 2007

5. Title: The cervicothoracic junction
Author(s): Wang VY, Chou D
Source: NEUROSURGERY CLINICS OF NORTH AMERICA   Volume: 18   Issue: 2   Pages: 365-+   Published: APR 2007

6. Title: Spinal Langerhans’ cell histiocytosis in a young adult: Case report and therapeutic considerations
Author(s): Metellus P, Gana R, Fuentes S, et al.
Source: BRITISH JOURNAL OF NEUROSURGERY   Volume: 21   Issue: 2   Pages: 228-230 Published: 2007

F26.Minimally invasive anterior contralateral approach for the treatment of cervical disc herniation
Author(s): Aydin Y, Kaya RA, Can SM, et al.
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 63   Issue: 3   Pages: 210-219   Published: MAR 2005

Times Cited: 3
1. Title: A new full-endoscopic technique for cervical posterior foraminotomy in the treatment of lateral disc Herniations using 6.9-mm endoscopes: Prospective 2-year results of 87 patients
Author(s): Ruetten S, Komp M, Merk H, et al.
Source: MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY   Volume: 50   Issue: 4   Pages: 219-226 Published: AUG 2007

2. Title: Effects of anterior contralateral cervical microdiskectomy on radiological and clinical outcome
Author(s): Cavusoglu H, Turkmenoglu O, Kaya RA, et al.
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 65   Issue: 5   Pages: 446-453   Published: MAY 2006

3. Title: Research news and notes
Author(s): Roitberg B
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 64   Issue: 5   Pages: 381-382   Published: NOV 2005

F27.Intramedullary spinal cord metastasis: A rare and devastating complication of cancer – Two case reports
Author(s): Kaya RA, Dalkilic T, Ozer F, et al.
Source: NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA   Volume: 43   Issue: 12   Pages: 612-615 Published: DEC 2003

Times Cited: 7
1. Title: Retrospective study of 19 patients with intramedullary spinal cord metastasis
Author(s): Dam-Hieu P, Seizeur R, Mineo JF, et al.
Source: CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY   Volume: 111   Issue: 1   Pages: 10-17   Published: JAN 2009

2. Title: Intramedullary spinal cord metastasis treated with radiation therapy: Report of 3 cases
Author(s): Endo S, Hida K, Yano S, et al.
Source: NEUROLOGICAL SURGERY   Volume: 36   Issue: 4   Pages: 345-349   Published: APR 2008

3. Title: Intramedullary spinal cord metastasis as initial presentation of systemic cancer – Report of a rare case
Author(s): Marquart C, Weckesser M, Schueller P, et al.
Source: ZENTRALBLATT FUR NEUROCHIRURGIE   Volume: 68   Issue: 4   Pages: 214-216 Published: NOV 2007

4. Title: Intramedullary spinal cord tumor presenting as the initial manifestation of metastatic colon cancer: case report and review of the literature
Author(s): Grasso G, Meli F, Patti R, et al.
Source: SPINAL CORD   Volume: 45   Issue: 12   Pages: 793-796   Published: DEC 2007

5. Title: Solitary intramedullary spinal cord tumor presenting as the initial manifestation of metastatic renal cell carcinoma: Case report
Author(s): Donovan DJ, Freeman JH
Source: SPINE   Volume: 31   Issue: 14   Pages: E460-E463   Published: JUN 15 2006

6. Title: Intramedullary spinal cord metastasis from thyorid carcioma: case report
Author(s): Holanda MMD, de Andrade EMF, da Silva JAG
Source: ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA   Volume: 64   Issue: 2A   Pages: 338-341 Published: JUN 2006

7. Title: Intramedullary spinal cord metastases: diagnosis and treatment – an illustrated review
Author(s): Kalayci M, Cagavi F, Gul S, et al.
Source: ACTA NEUROCHIRURGICA   Volume: 146   Issue: 12   Pages: 1347-1354 Published: DEC 2004

F28.Removal of an anterior spinal dermoid cyst with fenestra corpectomy in Klippel-Feil syndrome: Technical case report
Author(s): Kaya RA, Turkmenoglu O, Dalkilic T, et al.
Source: NEUROSURGERY   Volume: 53   Issue: 5   Pages: 1230-1233   Published: NOV 2003

Times Cited: 2
1. Title: Anterior approach to cervical intramedullary pilocytic astrocytoma
Author(s): Ogden AT, Feldstein NA, McCormick PC
Source: JOURNAL OF NEUROSURGERY-SPINE   Volume: 9   Issue: 3   Pages: 253-257 Published: SEP 2008

2. Title: Anterior corpectomy approach for removal of a cervical intradural schwannoma
Author(s): Casha S, Xie JC, Hurlbert RJ
Source: CANADIAN JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES   Volume: 35   Issue: 1 Pages: 106-110   Published: MAR 2008

F29.The effects on prognosis of surgical treatment of hypertensive putaminal hematomas through transsylvian transinsular approach
Author(s): Kaya RA, Turkmenoglu O, Ziyal IM, et al.
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 59   Issue: 3   Pages: 176-183   Published: MAR 2003

Times Cited: 2
1. Title: Decompressive Hemicraniectomy in Large Putaminal Hematomas: An Indian Experience
Author(s): Ramnarayan R, Anto D, Anilkumar TV, et al.
Source: JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES   Volume: 18   Issue: 1 Pages: 1-10   Published: JAN 2009

2. Title: Early surgical treatment vs conservative management for spontaneous supratentorial intracerebral hematomas: a prospective randomized study
Author(s): Pantazis G, Tsitsopoulos P, Mihas C, et al.
Source: SURGICAL NEUROLOGY   Volume: 66   Issue: 5   Pages: 492-502   Published: NOV 2006

Müşteri Temsilcisi Genellikle anında yanıt verir
Müşteri Temsilcisi

Merhaba, alperkaya.com.tr'e hoş geldiniz. Bizimle iletişime geçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size nasıl yardım edebilirim?