Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

D1. Yılmaz A, Çvuşoğlu H, Kahyaoğlu O, Kaya RA, Müslüman M, Tuncer C, Aydın Y, Yılmaz F. Sagital sinüs trombozu nedeniyle antikoagulan tedavi yapılan hastada lomber ponksiyon sonrası gelişen spinal intradural hematom ve akut parapleji: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 17(3): 188-192, 2007

D2. Kaya RA: Tartışma Paneli (Vaka Sunumu). Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni. Nisan 2007/Sayı35

D3. Kaya RA, Spinal şok. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni. Ocak 2007/Sayı 34:7-9

D4Kaya RA, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Dilbaz S, Aydın Y: Cervical pedicle screw fixation in a patient with Larsen syndrome: A case report. Turkish Neurosurgery 2006; 16(1):48-52

D5.Kaya RA, Kılınç BM, Müslüman M, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Aydın Y: Selection of the surgical approach for stabilization of subaxial cervical spinal injuries. Turkish neurosurgery 2005;15(2):76-86

D6.Kaya RA, Türkmenoğlu O, Çavuşoğlu H, Kahyaoğlu O, Aydın Y: Os Odontoideum: Case Report. Turkish Neurosurgery 2005;15(3):157-161

D7.Müslüman M, Çavuşoğlu H, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Aydın Y: Pterional yaklaşımla opere edilen tüberkülüm sella menenjiomalarının cerrahi tedavi sonuçları. Türk Nöroşirürji Dergisi 2005;15(1):25-32

D8.Kaya RA, Dalkılıç T, Aydın Y: Diensefalik arteriovenöz malformasyon olgusuna posterior interhemisferik transsingulat yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2004, 24:551-555

D9.Kaya RA, Türkmenoğlu O, Şahin Y, Aydın Y, Tanık C : Intracranial mesenchymal chondrosarcoma: Introducing two cases. Turkish Neurosurgery 1999;9(3-4):144-149

D10.Türkmen CS, Ziyal İM, Kaya RA, Türkmenoğlu O, Aydın Y : A new spinal stabilization system: Intercorporal fixation device for thoracolumbar stabilization. Turkish Neurosurgery 1998;8(1-2):28-35

D11.Tanık C, Başak T, Yılmaz B, Kılınçoğlu BF, Kaya RA, Türkmen C : Spinal enterojenik kist olgusu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1998;32(1-2-3-4):97-100

D12.Ziyal İM, Müslüman M, Türkmen C, Kaya RA, Tanık C, Aydın Y : Metastatik beyin tümörlerine yaklaşım. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1997;31(3-4):43-48

D13.Ziya İM, Canpolat A, Türe U, Türkmen C, Kaya RA, Şahin Y, Aydın Y: Anterior servikal diskektomilerde füzyon uygulanan ve uygulanmayan olguların karşılaştırılması. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni 1996;26:3-4: 29-33

D14.Türkmen C, Kaya RA, Ziyal İ, Şahin Y, Aydın Y : Karotis endarterektomi ameliyatlarının nöroşirürjideki yeri ve kliniğimizde yapılan endarterektomi ameliyatlarının sonuçları. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996;30(1-2):81-85

D15.Ziyal Mİ, Türe U, Kaya RA, Türkmen C, Kılınçoğlu BF, Aydın Y : İntrakranial araknoid kistler. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1996;30(1-2):93-98

D16.Türkmen C, Kaya RA, Türkmen B : Santral sinir sistemi tümörlerinde prognozun DNA kontent analizi ile değerlendirilmesi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1995;434-439

D17.Türe U, Kaya RA, Hiçdönmez T, Çağlıaydın Ö, Rizeli Y : Talamokoroidal arteriovenöz malformasyon. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1992;425-433

D18.Çağlıaydın Ö, Bulut YK, Erdoğan G, Rizeli Y, Kaya RA : Üst ekstremite periferik sinir injurileri 67 olgunun retrospektif analizi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1992;26(2):172-176

Müşteri Temsilcisi Genellikle anında yanıt verir
Müşteri Temsilcisi

Merhaba, alperkaya.com.tr'e hoş geldiniz. Bizimle iletişime geçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Size nasıl yardım edebilirim?